Kako zamoliti menadžera da vam bude mentor

Biznis Forbes 15. apr 2024. 07:00
featured image

15. apr 2024. 07:00

Mentori su pravi „heroji“ u vašoj karijeri, dok se ugledate na njih ili vam pomažu i vode vas u vašem profesionalnom razvoju.

Oni mogu biti neko koga već poznajete i sa kim biste želeli da razvijete komunikaciju. Većina misli da ima mentore koji su lideri u kompaniji ili bivši saradnici, ali vaš trenutni menadžer takođe može biti vaš mentor.

Prema objavljenoj studiji, mentori su primetili značajno povećanje samoefikasnosti i stekli realnije poglede na svoje radno mesto i potencijalne mogućnosti karijere.

U međuvremenu, istraživanje Udruženja za razvoj talenata pokazalo je da formalni programi mentorstva dovode do značajne efikasnosti u postizanju ciljeva učenja i poslovanja, uprkos tome što je samo 29% učesnika izjavilo da njihova kompanija ima formalni program mentorstva.

Dakle, ako želite da vam menadžer bude mentor, bilo da imate formalni ili neformalni program mentorstva na poslu, evo tri stvari koje treba imati na umu kada im se obraćate kako biste ostvarili želju da postanu vaš mentor:

Priznajte da je to drugačiji odnos

Možda ćete smatrati da je vaš menadžer nadmen ili ste stidljivi da ga zamolite za uslugu, tako da prirodno, prići im da zatražite mentorsku podršku možda neće biti lak podvig.

Prvo izaberite odgovarajuće vreme i okruženje za ovaj razgovor. Naglasite zahvalnost za njihove liderske veštine i da se divite i poštujete karijeru koju imaju. Imajući ovo na umu, dajte im do znanja da biste voleli da vidite kako od njih možete učiti u mentorskom odnosu.

Budite jasni i određeni šta želite da postignete u ovom zadatku.

Saopštite i koje specifične veštine ili oblasti mislite da bi uz njihovo vođstvo bile posebno korisne.

Zakažite posebno pozive za mentorstvo

Sa novouspostavljenim odnosom možda ćete morati da pređete sa jedne uloge na drugu, odnosno da budete njihov podređeni što bi moglo da vas zbuni, tako da morate da budete u mogućnosti da svoju ulogu podelite u skladu sa tim.

Znajte da bi trebalo da uložite vreme u to da učite od njih kao mentora. Jedan od načina da se to uradi je zakazivanje poziva koji su specifični za mentorstvo.

Za razliku od redovnog sastanka sa vašim menadžerom na nedeljnom ili dvonedeljnom nivou, ovaj poziv za mentorstvo treba da se obavlja samo kvartalno ili svakih šest meseci.

Diskusije se mogu vrteti oko ciljeva i vaših potreba, ali opšte teme koje bi se mogle pokriti uključuju strategije i mogućnosti umrežavanja, rešavanje problema vezanih za ravnotežu između posla i privatnog života i postavljanje kratkoročnih i dugoročnih ciljeva.

Imajte na umu da se 87% mentora oseća osnaženim takvim odnosom i da bi to trebalo da rezultira većim samopouzdanjem za oboje, stoga je važno da nastavite da negujete vezu umesto da je pustite da zastari.

Igrajte dugu igru

Ništa ne traje večno, uključujući i odnos menadžer-zaposleni.

Ali ako ste zajedno uspostavili mentorski odnos, vaša povezanost može čak ići dalje od vaše trenutne uloge. Zapamtite da mentorstvo nije transakcijski odnos, već je to zajedničko putovanje koje slavi uspehe i mentora i vas, bilo profesionalnih ili ličnih.

Zbog toga vam savetujem da igrate dugu igru tako što ćete ostati povezani sa svojim mentorom.

U zavisnosti od odnosa koji ste izgradili sa njima, pratite ih na društvenim mrežama, posebno na Linkdinu.

Podelite sa njima svoje velike pobede i spomenite kako ste ih postigli lekcijama koje su preneli.

I čestitajte im kada dođe red na njih da podele pobedu.

Ne morate da lebdite nad njihovim životom, ali uvek budite tu jedni za druge, čak i sa ograničenim kontaktom. Ko zna, možda čak i iskoristite mrežu svog mentora ako vam zatreba.

BONUS SAVET: Imajte na umu da to što ste u ovoj ulozi, to ne znači da bi trebalo da mu se zakunete na potpunu odanost. Možete imati druge mentore i još uvek možete dobiti novi posao negde drugde. Samo zato što je vaš menadžer vaš mentor ne znači da morate zauvek biti u istoj ulozi.

A ako dođe vreme da se raziđete, učinite to s poštovanjem i podsetite ih da vam je njihovo liderstvo omogućilo da tražite veće mogućnosti i da ste zahvalni na ulozi koju su igrali u vašoj karijeri.

Šo Devan, saradnik Forbes