Neverovatan razlog zašto nema finansijskog izveštaja Telekoma: Ovo je 10 poznatih firmi čije rezultate još ne znamo

featured image

14. maj 2024. 07:00

Rok za podnošenje finansijskih izveštaja je istekao poslednjeg dana marta, ali kako su prošle godine poslovale neke od poznatih kompanija u Srbiji i dalje je – nepoznato. One su izveštaje dostavili na vreme, ali iz različitih formalnih razloga njihov učinak još nije javno dostupan. I tako će biti sve dok ne vrate ispravljene dokumente.

Forbes Srbija donosi spisak velikih i nešto manjih poznatih firmi čiji izveštaji nisu prihvaćeni iz prvog pokušaja. Razlozi su neobični i reklo bi se – skoro bizarni.

Telekomu fali jedan „papir“ – bukvalno

Telekomunikaciona branša, ali i šira javnost, od početka aprila iščekuje da vidi kako je lane poslovao Telekom Srbija. Dani prolaze, ali izveštaj nikako da osvane na portalu Agencije za privredne registre. Vidi se, međutim, da je registrator primetio propust. I ko bi rekao, ova kompanija je poslala prateće napomene uz izveštaj kojima nedostaje – jedna strana.

„Utvrđeni su sledeći nedostaci: Napomene uz finansijski izveštaj nisu pogodne za objavljivanje“, stoji u ovom zahtevu Registra finansijskih izveštaja koji je poslat 22. aprila. „Nedostaje strana 64. Radi otklanjanja nedostataka utvrđenih ovim obaveštenjem, Registar finansijskih izveštaja putem posebnog informacionog sistema obezbeđuje obvezniku pristup zahtevu koji je primljen i evidentiran“.

Neispravna dokumentacija MK grupe i Nelta

Telekom je u 2022. godini ostvario profit koji ga je svrstao među 10 kompanija sa najvećom dobiti. Još jedan od najvećih „dobitnika“ nije još obelodanio poslovanje u 2023. godini. Reč je o MK Grupi.

Kako se vidi iz zahteva APR, ova kompanija nije dostavila valjanu dokumentaciju.

„Obaveštavamo obveznika da dostavljeni zahtev Redovan godišnji finansijski izveštaj i dokumentacija neće biti obrađen i redovan godišnji finansijski izveštaj se neće javno objaviti kao potpun i računski tačan, a propisana dokumentacija kao ispravna, sve dok ne dostavite ispravnu dokumentaciju uz konsolidovani godišnji finansijski izveštaj ili priložite objedinjeni godišnji izveštaj poslovanja uz dostavljeni zahtev“, stoji u zahtevu.

Prilično sličan dopis stigao je i na adresu Nelta. Ni ovo preduzeće za spoljnu i unutrašnju trgovinu i usluge nije ispunilo sve formalne zahteve.

„Dostavljeni zahtev neće biti objavljen sve dok se ne dostavi ispravna dokumentaciju uz konsolidovani godišnji finansijski izveštaj ili objedinjeni godišnji izveštaj o poslovanju uz dostavljeni zahtev“, piše APR ovoj firmi.

Dostavljači bez glavnog potpisa

Javnost još ne može da vidi koliko je isplativo baviti se dostavom hrane u Srbiji. Odnosno, kako je to bilo lane u slučaju Volta. Finansijski izveštaj nije prihvaćen, niti objavljen, jer nije potpisan kvalifikovanim elektronskim potpisom supotpisnika koji je u tom svojstvu upisan u nadležnom statusnom registru.

BalkansCat / Shutterstock

„Zahtev treba da potpišu kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonski zastupnik i supotpisnik. Ukoliko postoje objektivne okolnosti koje sprečavaju supotpisnika da pribavi kvalifikovani elektronski sertifikat, u okviru Dokumentacije je uz saglasnost supotpisnika na sadržinu zahteva, potrebno dostaviti i obrazloženje supotpisnika zbog čega nije potpisao zahtev svojim kvalifikovanim elektronskim potpisom“, APR opominje ovu kompaniju.

Ni napomene uz izveštaj nisu potpisane kvalifikovanim elektronskim potpisom supotpisnika koji je u tom svojstvu upisan u nadležnom statusnom registru.

Zakonski zastupnici kompanije Wolt u Srbiji su dve državljanke Finske i jedan državljanin Hrvatske.

Omaška ili namera?

Poreski savetnik Aleksandar Vasić objašnjava da većina tih grešaka nastane slučajno. Ima, međutim, situacija kada se firmama više isplati da predaju nepotpun izveštaj, nego da propuste rok.

„Reč je uglavnom o tehničkim greškama i moguće su“, kaže Vasić za Forbes Srbija. „Česta je situacija da je zakonski zastupnik stranac koji ne dolazi u Srbiju i ne može da potpiše izveštaj. Tada kompanije pribegnu rešenju da potpiše neko drugi, pa da naknadno isprave grešku“.

Dešavaju se i štamparske i druge tehničke greške.

„Neko i ne stigne da uradi završni račun, ali je veća šteta da propusti rok i trpi sankcije zbog toga, nego da pošalje nepotpun izveštaj i ispravi grešku“, dodaje Vasić. „Obveznici imaju na raspolaganju 30 dana da isprave nepravilnost. I rok teče od datuma kada im je poslat zahtev za ispravku“.

Knez Petrol i Opposite fashion „promašili“ godinu

U slučaju Opposite fashion napomene koje prate finansijski izvšetaj zapravo nisu pogodile isti period za koji je urađen finansijski izveštaj.

„Napomene uz finansijski izveštaj ne odnose se na izveštajnu godinu, odnosno izveštajni period za koji je dostavljen taj izveštaj“, upozorila ih je Agencija za privredne registre.

Ova firma je imala problem i sa potpisom koji stoji iza završnog računa.

„Redovan godišnji finansijski izveštaj nije potpisao registrovani zakonski zastupnik, tj. potpisan je od strane drugog lica“, primetio je registrator i naložio ispravku.

Foto: Nemanja Jovanović/Nova.rs

Identičnu grešku, različite godine u napomenama i samom izveštaju, napravio je i Knez petrol.

„Napomene uz finansijski izveštaj ne odnose se na izveštajnu godinu, odnosno izveštajni period za koji je dostavljen taj izveštaj“, istakla je APR.

MPC Holding tražio da im vrate izveštaj

S druge strane, MPC Holding je sam tražio da mu se vrati predat izveštaj kako bi ga ispravio.

„Redovan godišnji finansijski izveštaj je vraćen obvezniku na njegov zahtev radi ispravke podataka“, konstatuje APR.

Galens invest, na primer, dobio je dve sugestije. Najpre se traži da dostave ispravnu dokumentaciju uz konsolidovani, ali i godišnji izveštaj. Stigao im je, međutim, još jedan zahtev.

„Uz redovan godišnji finansijski izveštaj dostavljen je objedinjeni Godišnji izveštaj o poslovanju, a nije dostavljena Odluka o spajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju i konsolidovanog godišnjeg izveštaja o poslovanju u jedan izveštaj“, upozorava registrator.

Firma Greenet je pogrešila u napomenama.

„Računovodstvena regulativa navedena u napomenama uz finansijski izveštaj nije usaglašena sa regulativom koja je označena u dostavljenom zahtevu“, uočio je registrator. „U zahtevu je navedena regulativa Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja za MSP, dok je u napomenama uz fiansijski izveštaj naveden Pravilnik za mikro i druga pravna lica. Ukoliko je računovodstvena regulativa navedena u Napomenama pogrešna, potrebno je da priložite taj dokument sa ispravnom regulativom“.

Nordeus ima drugi kalendar

Poseban slučaj je, a takvih firmi je u Srbiji dosta, da im se poslovna godina ne poklapa sa kalendarskom.

„Za te kompanije važi drugi rok za podnošenje finansijskog izveštaja“, kaže Aleksandar Vasić. „One su dužne da dostave finansijski izveštaj u roku od tri meseca od poslednjeg dana bilansnog perioda. Reč je o kompanijama koje učestvuju u konsolidaciji matičnih stranih firmi“.

Poslovna godina u Nordeusu, tako, traje od 1. aprila do 31. marta naredne. Za njih je rok za podnošenje finansijkog izveštaja kraj juna tako da oni nisu napravili bilo kakvu grešku.