Cloud i veštačka inteligencija: Kombinacija za transformaciju

Digitalizacija Promo 9. jul 2024. 11:31
featured image

9. jul 2024. 11:31

Cloud computing i veštačka inteligencija (Artificial Intelligence – AI) su tehnologije koje transformišu svet u raznim profesionalnim, komercijalnim i socijalnim aspektima. Za kompanije, simbioza ovih tehnologija može da bude put do ostvarenja različitih prednosti – od bržih poslovnih procesa preko smanjenja troškovado stvaranja nove vrednosti od podataka. Da biste ih ostvarili važno je da razumete kako se ove tehnologije međusobno nadopunjuju, koji sve cloud i AI scenariji primene postoje i kako podržavaju digitalnu transformaciju.

Budućnost je počela

Za razliku od cloud-a koji danas koristi praktično svako ko poseduje pametni telefon, veštačka inteligencija je do skoro imala status tehnologije budućnosti uprkos sve široj globalnoj primeni.Prema Pegasystems studiji, svega 34% korisnika je na pitanje da li su direktno iskusili AI odgovorilo potvrdno. Kada su, međutim, naveli tehnologije koje upotrebljavaju u svakodnevnom životu, studija je otkrila da je čak 84% koristilo AI proizvode. Jedan od razloga zašto je veštačka inteligencija mnogima bila neprimetna jeste što se uglavnom koristila za analizu šablona ponašanja, te su korisnicima bili vidljivi samo rezultati ove tehnologije. Sa pojavom alata kao što je ChatGPT koji je u svega pet dana nakon lansiranja koristilo čak milion ljudi, izmenio se pogled na AI revoluciju. Budućnost je, konačno, stigla.

Veštačka inteligencija i cloud u službi biznisa

Kada je reč o poslovnom svetu, simbioza veštačke inteligencije i cloud tehnologije je takođe vid revolucije čiji efikat je kreacija takozvanog pametnog cloud-a (engl. Smart Cloud) povezanog sa machine learning i AI alatima. Ova kombinacija produbljuje mogućnosti za otkrivanje novih poslovnih prilika uz visokoefikasne, pouzdane aplikacije i proizvode. U praksi, cloud okruženja osnažena veštačkom inteligencijom (AI-powered) imaju sposobnost da prikupljene podatke koriste za učenje, predikcije i rešavanje potencijalnih problema pre nego što ih korisnici uoče. Za ilustraciju cloud i AI mogućnosti ne mora se ići dalje od dobro poznatih tehnologija koje mnogi od nas koriste, kao što su inteligentni asistenti: Siri, Alexa, Cortana i Google Assistant.

Poput korisnika koji u post-digitalnoj eri žele i očekuju instant odgovore i rešenja, biznisima svih veličina prioritet je brzina. Korišćenjem cloud i AI alata, kompanije mogu da je unaprede, ali i da ostvare druge značajne prednosti

  • Brzi razvoj digitalnih proizvoda

Integracija veštačke inteligencije i cloud computing-a omogućava brži razvoj novih rešenja, podižući efikasnost procesa i smanjujući procenat grešaka. Primera radi, korišćenjem AI alata može da se automatizuje proces testiranja, jedan od vremnski najzahtevnijih aspekata razvoja, i na vreme otkriju bagovi i druge greške pre nego što se pretvore u kompleksnije probleme.

  • Analiza podataka

Kada kompanija umreži podatke u cloud-u, dobija sposobnost da brzo identifikuje trendove i šablone na osnovu mnogobrojnih setova podataka. Drugim rečima, veštačka inteligencija na cloud-u podiže analizu podataka na viši nivo.

  • Optimizacija troškova

Jedna od glavnih prednosti cloud modela isporuke je smanjenje troškova IT infrastrukture. Ukoliko kompanija želi da primeni Machine Learning ili AI rešenja, za čiju lokalnu implementaciju i održavanje su potrebni veliki i uglavnom nedostupni kapaciteti, primena ovih servisa u cloud-u eliminiše potrebu za kapitalnim ulaganjima u infrastrukturu. Drugim rečima, kompanije dobijaju fleksiblnost da eksperimentišu i testiranju nove alate, i dinamički menjaju planove. Sa druge strane, postojeći cloud korisnici koji traže način da optimizuju troškove, mogu da iskoriste AI alate za praćenje utilizacije u realnom vremenu i automatsko prilagođavanje resursa potrebama aplikacija i radnih zadataka.

Koji je vaš sledeći korak?

Primena cloud i AI rešenja je put ka većoj efikasnosti, produktivnosti profitabilnosti, i tu nijedna industrija i nijedna zemlja, uključujući Srbiju, nisu izuzetak. Kako bi pomogla svojim klijentima u Srbiji i regionu da idu u korak sa aktuelnim tržišnim trendovima, kompanijaMainstream konstantno integriše inovativne tehnologije i alate u postojeći portfolio usluga. Bilo da vam je potrebna pomoć oko izbora cloud platforme, automatizacije infrastrukture i procesa ili adopciju AI-based rešenja na cloud-u, koja Mainstream nudi u okviru svog Marketplace-a, saradnja sa specijalizovanim partnerom je ključ ka stvaranju vrednosti od ovih tehnologija. Da saznate više, kontaktirajte Mainstream eksperte.