Disaster Recovery u cloud-u? DA, a evo i zašto

Digitalizacija Promo 20. maj 2024. 11:27
featured image

20. maj 2024. 11:27

U svetu IT-a, tradicionalna Disaster Recovery rešenja prepoznata su po svojim ograničenjima. Ova rešenja se ne mogu lako skalirati obzirom da povećanje kapaciteta zahteva nabavku i instalaciju dodatnog hardvera. U zavisnosti od vrste i obima katastrofe, vreme oporavka može da varira i teško se može garantovati. Pored toga, implementacija on-premise Disaster Recovery rešenja je kompleksan proces koji zahteva velike početne investicije.

Cloud: tehnologija koja je sve promenila

Upon cloud tehnologije demokratizovao je Disaster Recovery tako što je eliminiso potrebu za izgradnjom i održavanjem sekundarne data centar lokacije. Ovo ne samo da je rešenja za oporavak od katastrofe učinilo dostupnim manjim i srednjim kompanijama bez velikih IT budžeta, već je rasteretilo interne timove koji mogu da se fokusiraju na druge, ključne inicijative.

Iz ugla brzine, cloud skalabilnost omogućava kompanijama da agilno isprate promene na primarnoj lokaciji bez upuštanja u dugotrajan proces nabavke opreme. Prednost ovakvog pristupa bila je naročito vidljiva tokom pandemije korona virusa, kada su isporuke opreme umele da kasne mesecima.

Kako definisati efikasnu Disaster Recovery strategiju u cloud-u?

Prilikom planiranja DR strategije u cloud-u, kompanije bi trebalo da razmotre sledeće korake.

  1. Steknite uvide u svoju IT infrastrukturu i potencijalne rizike

Jedna od prvih koraka jeste evaluacija IT infrastrukture i storidža podataka koji su ključni za održavanje poslovnog kontinuiteta, te procena rizika koji im prete.

2. Sprovedite analizu uticaja na poslovanje (business impact)

Analiza uticaja na poslovanje omogućiće vam da razumete slabosti svojih operacija u kontekstu katastrofe. Za sprovođenje ove analize su važna dva faktora: ciljano vreme oporavka (recovery time objective) koja definiše maksimalni vremenski period tokom kojeg aplikacija ili proces mogu da ne rade, a da to ne utiče na poslovanje, i ciljana tačka oporavka – najduži period u kome podaci mogu biti nedostupni bez uticaja na kontinuitet poslovanja.

3. Izaberite odgovarajućeg cloud provajdera

Neki od faktora za izbor provajdera Disaster Recovery rešenja u cloud-u su: pouzdanost, mogućnost personalizovanog setupa, brzina oporavka, skalabilnost i usklađenost sa regulativama. Pored toga, proverite da li provajder nudi podršku za modifikacije i poboljašanje sistema i nakon implementacije.

Cloud ekspertiza stvara prednost

Imajući u vidu da su potrebe svake kompanije jedinstvene, dizajn i implemetnacija Disaster Recovery rešenja u cloud-u zahevaju personalizovan pristup, koji ne samo da će rešenje uskladiti sa zahtevima već će stvoriti dodatnu vrednost od cloud tehnologije. Uz saradnju sa specijalizovanim cloud provajderom, kompanija može da ode korak dalje i ostvari prednosti kao što su optimizacija IT resursa i harverskih troškova i uštedi vreme svojim timovima oslanjajući se na podršku za održavanje infrastrukture na cloud-u. Za najbolje rezultate, provajder će kreirati optimalni DR setup, temljno testirati rešenje i obezbediti stručnjake za različite komponente, kao što su mreže, storage, virtualizacija, backup i replikacija. Možda najvažnije, vodiće organizaciju kroz sve faze uspostavljanja Disaster Recovery-ja i pomoći joj da eliminiše potencijalne rizike, osigura zaštitu podataka i poslovni kontinuitet čak i u slučajevima nepredviđene katastrofe.

Saznajte kako da ubrzate i pojednostavite primenu Disaster Recovery rešenja u cloud-u: https://mainstream.eu/sr/cloud-servisi/disaster-recovery/