Fashion company i Mainstream: Cloud putovanje regionalnog lidera

Digitalizacija Promo 26. mar 2024. 16:52
featured image

26. mar 2024. 16:52

Ako čitate tehnološke tekstove, verovatno ste se susreli sa frazom “prelazak na cloud je neminovnost.” Moguće je da ste pomislili – i mi moramo na cloud. Svet tehnologije, iako možda tako ne deluje, sličan je životu. Najuspešnije inicijative se realizuju ne jer nešto mora, već kada postoji shvatanje da će se tom inicijativom stvoriti vrednost – poslovna, tehnološka itd. Upravo takvu inicijativu je sproveo Fashion Company, regionalni retail lider, uz Mainstream podršku.

Na putu ka digitalnoj budućnosti

Kao kompanija orijentisana na budućnost, Fashion Company kontinuirano ulaže u razvoj internih IT kadrova i digitalnih inicijativa među kojima su Fashion&Friends online shop i istoimena aplikacija. U domenu aplikativnih rešenja, kompanija koristi Enterprise Resource Management (ERP) softver za različite segmente poslovanja, od praćenja prodaje do upravljanje zalihama. Ovaj softver i prateće aplikacije bili su hostovani u internom data centru.

U trenutku kada je trebalo da se zameni postojeća IT oprema, Fashion Company je odlučio da istraži alternativu – migraciju na cloud okruženje. Za maloprodajnog lidera, primena ove tehnologija nije bila novina; Fashion&Friends e-commerce se već hostuje na cloud-u.

„U kontekstu core biznis aplikacija, prelazak na cloud je logična opcija. Dinamičan rast poslovanja iziskuje brzo prilagođavanje resursa, odnosno dinamičku skalabilnost koju omogućava cloud model isporuke, objašnjava Dušan Brdar, IT direktor, Fashion Company.

Nakon evaluacije različitih opcija, Fashion Company je za hosting svog ERP-a i dodatnih aplikacija izabrao Mainstream Enterprise Cloud.

Partnerstvo pravi razliku

Hosting na Mainstream Enterprise Cloud-u u okviru Managed Environment usluge je usluga koja pored pouzdane i fleksibilne IT infrastrukture obuhvata i deljenje ekspertize, 24×7 monitoring i održavanje sistema do aplikativnog nivoa. Za Fashion Company, ovakav vid podrške se izdvojio kao optimalan.

“Ono što je za mene lično bitno pri izboru partnera, osim tehnološke ekspertize i kvaliteta rešenja, jeste da budemo tim. Drugim rečima, da partner ne bude samo neko od koga smo iznajmili infrastrukturu nego ekstenzija naših internih resursa – neko u koga možemo da se pouzdamo,” poručuje Brdar.

Kako bi se ispunili svi ciljevi Fashion Company-ja, kreiran je detaljan pristup migraciji u dogovoru sa internim timovima kompanije i Mainstream-a. Većina servisa, uključujući ERP softver, podignuta je na Mainstream Enterprise Cloud-u od nule dok je za četiri aplikacije kao najbolji prepoznat i iskorišćen lift&shift pristup.

Dušan Brdar – IT Director u Fashion Company

Pouzdanost je najveća vrednost

Prema Brdarovim rečima, ono što daje najveću vrednost je pouzdanost. Pored monitoringa i održavanja, Mainstream eksperti imaju redovnu komunikaciju sa IT timom Fashion Company-ja, daju savete za poboljšanje bezbednosti, rade na unapređenjima i informišu ih o zauzeću resursa uz predloge skaliranja.

Nakon uspešno realizovane migracije, Fashion Company će nastaviti svoje cloud putovanje uz Mainstream podršku.

“Mi smo biznis koji ne stoji u mestu, stalno rastemo i tražimo načine da budemo još bolji, još efikasniji. Fokusirani smo na budućnost i saradnju sa partnerima koji će podržati naš razvoj. Baš takvog partnera smo pronašli u Mainstreamu.”

Želite da saznate više o migraciji maloprodajnog lidera na cloud? Kompletnu studiju slučaja možete da pročitate OVDE.

27 novih virtuelnih mašina podignuto od nule
4 aplikacije migrirane primenom lift&shift pristupa
350 korisnika širom regiona
15+ pravnih lica

Simbioza našeg IT tima i Mainstrema kao eksternog partnera je ključ uspešnog projekta. Oslanjajući se na Mainstream ne samo da smo rasteretili interne resurse, već smo obezbedili razmenu iskustva i kontinuiranu podršku za unapređenje bezbednosti, rešavanje ad-hoc problema i 24×7 monitoring infrastrukture.”

Ciljevi

Jedan od glavnih ciljeva projekta bio je da se obezbedi skalabilnost IT infrastrukture koja bi ispratila dinamičan rast poslovanja. Pored mogućnosti brzog skaliranja resursa, klijentu je bio važan element podrške – kolaboracija i razmena najboljih praksi izmešu internih i eksternih timova i brza reakcija u slučaju problema u radu.

Rezultati

Migracijom core ERP softvera i satelitskih aplikacija na Mainstream Enterprise Cloud, Fashion Company je postavio čvrste temelje za dalji razvoj svog poslovanja, koje se u velikoj meri oslanja na ove tehnologije. Kao glavne prednosti izdvajaju se visoka dostupnost Enterprise Cloud platforme, fleksibilnost pri utilizaciji IT resursa, podrška za održavanje sistema, administraciju serverske infrastrukture, proaktivno proširivanje resursa u skladu sa potrebama aplikacija, realizaciju unapređenja i 24×7 monitoring.

O klijentu

Fashion Company je najveća maloprodajna kompanija u Jugoistočnoj Evropi sa preko 100 maloprodajnih objekata u Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Bosni I Hercegovini, Makedoniji i Albaniji. Dinamičan rast maloprodaje kompanije podupire ambiciozan tehnološki razvoj sa fokusom na digitalizaciju, ubrzanje i optimizaciju biznis procesa i usklađivanje poslovanja zahtevima modernih korisnika, generacija Y i Z.

Vebsajt: fashioncompany.rs

Na putu ka digitalnoj budućnosti: od internog data centra do Mainstream Enterprise Cloud-a

Fashion Company nije amater u tehnološkom svetu. Naprotiv. Kao biznis orijentisan na budućnost, kompanija stalno ulaže u razvoj internih IT kadrova i digitalnih inicijativa među kojima su Fashion&Friends online prodavnica lansirana 2018. godine i istoimena aplikacija. Kada je reč o aplikativnim rešenjima, Fashion Company se oslanja na Enterprise Resource Management (ERP) softver u različitim ključnim segmentima poslovanja, od praćenja prodaje do upravljanja zalihama. Ovaj softver, kao i druge aplikacije kao što je Document Management sistem (DMS), Data warehouse i reporting sistem, bili su hostovani u internom data centru.

U trenutku kada je trebalo zameniti postojeću IT opremu, menadžment kompanije odlučio je da istraži alternativu – migraciju na cloud okruženje. Korišćenje ove tehnologije za maloprodajnog lidera nije bila novina; Fashion&Friends e-commerce se već hostuje na cloud-u.

„U kontekstu core biznis aplikacija, prelazak na cloud je logična opcija”, objašnjava Dušan Brdar, IT direktor, Fashion Company. Prema njegovim rečima, dinamičan rast poslovanja iziskuje brzo prilagođavanje resursa, odnosno skalabilnost koju omogućava cloud model isporuke.

Nakon evaluacije različitih opcija, uključujući public cloud platforme, Fashion Company je za hosting svog ERP-a i pratećih aplikacija odabrao Mainstream Enterprise Cloud u okviru Managed Envivronment usluge.

Mainstream se izdvojio kao najbolji partner iz nekoliko razloga: ponudili su nam custom setup na Enterprise Cloud platformi i lokalnu podršku u čiji kvalitet smo već imali prilike da se uverimo tokom ranije saradnje. Ono što je za mene lično bitno pri izboru partnera, osim tehnološke ekspertize i kvaliteta rešenja, jeste da budemo tim. Drugim rečima, da partner ne bude samo neko od koga smo iznajmili infrastrukturu nego ekstenzija naših internih resursa – neko u koga možemo da se pouzdamo.”

U skladu sa ciljevima Fashion Company-ja, Mainstream Enterprise Cloud pruža garantovane resurse u izolovanom okruženju koji se lako mogu povećavati i smanjivati po potrebi. Platforma je dizajnirana za visoku dostupnost, a cloud okruženje omogućava i brže pokretanje novih inicijativa, kao što je Disaster Recovery, bez kapitalnih investicija u izgradnju sekundarne lokacije.

Migracija aplikacija: partnerstvo daje rezultate

Za tranziciju na novo okruženje kreiran je detaljan pristup migraciji u dogovoru sa internim timom klijenta. Većina servisa, uključujući ERP rešenje, podignuta je na Mainstream Cloud-u od nule dok je za četiri aplikacije kao optimalan prepoznat i iskorišćen lift&shift pristup.

Vodeći se detaljnom analizom zahteva, Mainstream eksperti kreirali su personalizovan setup sa specifičnom network topologijom za komunikaciju između Fashion Company HQ-a i Mainstream data centra.

Ukupno je podignuto 27 novih virtuelnih mašina, od čega je 23 mašine podignuto od nule u roku od 10 dana. Takođe, prema zahtevu klijenta, sve produkcione baze su migrirane u toku jedne noći, bez prekida u radu.

Projekat je zahtevao širok spektar tehničke ekspertize; sa strane Mainstream-a učestvovali su network arhitekta, network inženjer, cloud inženjer, windows system inženjer, database ekspert i sistem arhitekta dok su tim klijenta činili senior system administrator, develoment manager i service level manager sa svojim timovima.

24×7 monitoring i sveobuhvatna podrška

Pored same migracije i postmigracione podrške, Mainstream je preuzeo kompletan 24×7 monitoring infrastrukture i održavanje sistema do aplikativnog nivoa, čime su rasterećeni interni resursi klijenta. U okviru Managed Environment usluge, Mainstream eksperti održavaju redovnu komunikaciju sa Fashion Company IT timom, daju savete za unapređenje bezbednosti, rade na unapređenjima i informišu ih o zauzeću resursa uz predloge skaliranja.

Novi koraci saradnje

Nakon uspešno realizovane migracije aplikacija, Fashion Company će nastaviti svoje cloud putovanje uz Mainstream podršku implementacijom Disaster Recovery rešenja na Enterprise Cloud platfiormi. Kako je naveo Dušan Brdar, u planu su i drugi zajednički projekti među kojima je optimizacija transakcionih sistema.

Čekaju nas brojna unapređenja, a na osnovu dosadašnje saradnje verujem da ćemo sve što dolazi rešiti na brz i optimalan način. Mi smo biznis koji ne stoji u mestu, stalno rastemo i tražimo načine da budemo još bolji, još efikasniji. Fokusirani smo na budućnost i saradnju sa partnerima koji će podržati naš razvoj. Baš takvog partnera smo pronašli u Mainstreamu.”