Ko prednjači u kršenju Zakona o javnim preduzećima: Donosimo listu 10 direktora sa najdužim v.d. stažom

Liste Petrica Đaković 22. maj 2024. 07:00
featured image

22. maj 2024. 07:00

Pohitavši da izabere bivšu ministarku poljoprivrede Jelenu Tanasković na mesto v.d. direktora preduzeća Infrastruktura železnice Srbije i Zorana Anđelkovića za v.d. direktora Pošte Srbije, nova Vlada pokazala je da nastavlja staru praksu, sa malom razlikom.

Ona dosadašnja je podrazumevala kršenje odredbi Zakona o javnim preduzećima, u ovom slučaju onih koji se tiču izbora direktora na javnom konkursu, dok ova nova podrazumeva kršenje praktično prepisanih odredbi u novousvojenom Zakonu o upravljanju preduzećima u vlasništvu Republike Srbije čije su pojedine odredbe već na snazi, a ceo zakon počinje da se primenjuje septembra ove godine.

Prema poslednjem istraživanju organizacije Transparentnost Srbija od 34 preduzeća koja se nalaze na spisku Ministarstva privrede i na koje se primenjuje Zakon o javnim preduzećima, njih 17 nijedan jedini dan nije imalo direktora izabranog na konkursu. U 22 su direktori bili u v.d. stanju, a od tog broja za 18 njih je mandat od godinu dana kolika je maksimalna granica za vršioce dužnosti odavno istekao.

„To su građani koji bespravno sede u kancelarijama direktora, a faktički upravljaju javnim resursima čija se vrednost meri milijardama evra“, saopštila je tada Transparentnost Srbija.

Isto istraživanje pokazalo je i da je u tri javna preduzeća mandat direktora istekao, niti su u v.d. statusu, niti su na zakonit način izabrani i postavljeni.

U jednom od njih je Skupština preduzeća izabrala direktora bez sprovedenog konkursa.

Od ovog istraživanja do danas promenio se jedino propis kojim se trajanje v.d. stanja propisuje, ali u praksi je sve ostalo isto.

Forbes Srbija donosi spisak 10 direktora važnih javnih i državnih preduzeća sa najdužim v.d. statusom, koji bi, podsećanja radi, i po jednom i po drugom propisu, morao da traje najduže godinu dana.

1. Zoran Drobnjak, Putevi Srbije – 13 godina

Apsolutni rekorder u ovoj disciplini, Zoran Drobnjak, imenovan je prvi put za direktora ovog javnog preduzeća još 2007. godine i to na predlog Vlade Vojislava Koštunice.

Njegov status menja se, međutim, četiri godine kasnije, pošto je tokom 2011. godine reizabran, ali kao vršilac dužnosti i u tom statusu je poslednjih 13 godina.

U Putevima Srbije je poslednjoj deceniji dva puta bio raspisan konkurs za izbor direktora, ali nijednom nije sproveden do kraja.

2. Igor Braunović, Srbijašume – 7 godina

Na čelo ovog javnog preduzeća, istaknuti član Socijalističke partije Srbije, Igor Braunović došao je još 2010. Četiri godine je bio zakonski zastupnik ovog preduzeća sa svim pravima i obavezama direktora.

Na mesto v.d. generalnog direktora Srbijašuma izabran je decembra 2017. godine rešenjem Vlade Srbije.

I u Srbijašumama je tokom 2015. i 2017. godine raspisan konkurs za izbor direktora, ali njihova procedura nijednom nije sprovedena do kraja.

3. Simonida Kažić, Državna lutrija Srbije – 7 godina

Simonida Kažić imenovana je za v.d. direktora Državne lutrije Srbije rešenjem Vlade Srbije maja 2017. godine pošto je prethodno smenjen njen prethodnik Nenad Lazarević.

Februara te godine u ovom javnom preduzeću raspisan je konkurs za izbor prvog čoveka, ali je tri meseca kasnije, umesto izbora na konkursu, Kažić izabrana odlukom Vlade.

Konkurs, kao i u drugim preduzećima, nije još okončan.

4. Dušan Garibović, Srbija Kargo – 7 godina

Pre nego što je septembra 2017. godine imenovan za v.d. direktora preduzeća Srbija kargo, Garibović je bio vršilac dužnosti u drugom preduzeću u sastavu Železnica – Infrastruktura železnice Srbije – baš onom na čije čelo je prethodnih dana došla Jelena Tanasković.

Garibovićeva karijera v.d. direktora traje tako od jula 2015, odnosno od trenutka kada su odlukom Vlade Srbije osnovana tri nova preduzeća (Srbija voz, Infrastruktura železnice Srbije i Srbija Kargo), samo što su 2017. on i Miroljub Jevtić rotirali fotelje. Garibović je prešao na čelo Srbija Kargo, a Jevtić odatle na čelo Infrastruktura železnice.

I u ovom preduzeću su najpre 2016. a onda i 2017. godine raspisivani konkursi za izbor generalnog direktora, ali do sada nisu okončani.


Foto: Zoran Lončarević
Fenomen Bajatović

Najduži staž među direktorima javnih preduzeća u Srbiji ima Dušan Bajatović, direktor Srbijagasa. Na ovu funkciju izabran je 2008. godine, a Vlada ga je novembra 2012. pre usvajanja Zakona o javnim preduzećima reizabrala na istu funkciju.

Pošto je Zakon o javnim preduzećima iz 2012. propisivao obavezan konkurs za izbor direktora, vlast se ipak oglušila o ove odredbe i odlučila da ne raspisuje konkurse za nekoliko javnih preduzeća čiji su direktori birani pre stupanja ovog propisa na snagu.

Isti princip primenjen je i u slučaju Milana Krkobabića koji je te godine postavljen za direktora Pošta Srbije.

Bajatoviću je drugi mandat istekao 2016. godine, a u ovom preduzeću je naredne godine raspisan konkurs koji nikada nije okončan. Isto se desilo i sa konkursom iz 2021.

Bajatović je tako direktor Srbijagasa već 16 godina, a prema tvrdnjama Transparentnost Srbija, oni nisu pronašli rešenje o imenovanju direktora ili vršioca dužnosti direktora Srbijagasa. Na sajtu ovog preduzeća piše samo da je generalni direktor Dušan Bajatović i da je imenovan na tu poziciju 2008.


5. Goran Adžić, Železnice Srbije – 5 godina

Adžić je na čelo ovog preduzeća došao aprila 2019. godine pošto ga je Vlada Srbije imenovala na funkciju v.d. direktora, na kojoj je i danas.

6. Bogdan Kuzmanović, Transnafta – 5 godina

Transnafta je poslednjih godina akcionarsko društvo, ali je istovremeno i na spisku preduzeća na koja se primenjuje Zakon o javnim preduzećima.

Bogdan Kuzmanović je na čelo ovog preduzeća došao rešenjem Vlade Srbije iz novembra 2019. godine kao v.d. direktor, pošto je njegov prethodnik Tomislav Basta razrešen dužnosti na sopstveni zahtev. Inače, Basta je bio izabran na konkursu za izbor generalnog direktora 2018. godine.

7. Aleksandar Antić, Koridori Srbije – 4 godine

Koridori Srbije su od svog osnivanja društvo sa ograničenom odgovornošću, ali se i na njih primenjuje Zakon o javnim preduzećima, što znači da pravila za izbor direktora, kao i trajanje v.d. statusa važe jednako kao i za javna preduzeća.

Aleksandar Antić je na ovu poziciju postavljen 2020. godine nakon što je u tadašnjoj raspodeli ministarskih funkcija ostao bez resora. Visoki je funkcioner Socijalističke partije Srbije.

Foto: Vesna Lalic, Nova.rs

8. Saša Spasić, rudnik Resavica – 3 godine

U javnom preduzeću za eksploataciju uglja Resavica u poslednjih 10 godina raspisivana su tri konkursa za izbor direktora, ali nijedan nije okončan izborom.

Spasić je na čelo Resavice došao jula 2021. godine rešenjem o imenovanju Vlade Srbije i na tom mestu zamenio je Marka Vukovića koji je prethodno razrešen zbog hapšenja pod sumnjom da je primio mito.

Vuković je, inače, treći direktor Resavice, posle Vladana Miloševića i Stevana Dželatovića koji su takođe hapšeni zbog primanja mita ili zloupotrebe službenog položaja.

9. Ivan Bulajić, Srbija voz – 2 godine

Među najmlađima po stažu među ovim direktorima je Ivan Bulajić, nekadašnji saradnik Tomislava Momirovića, ministra trgovine, koji je juna 2022. godine imenovan za v.d. direktora preduzeća Srbija voz.

10. Mladen Šarčević, Službeni glasnik – 1 godina i 4 meseca

Nekadašnji ministar prosvete Mladen Šarčević postavljen je rešenjem Vlade Srbije januara 2023. godine za v.d. direktora Službenog glasnika.

EMS i Srbijavode barem i formalno sproveli konkurse

Među retkim direktorima državnih i javnih preduzeća koji su izabrani na konkursima su Jelena Matejić, generalni direktor Elektromreža Srbije i Goran Puzović, direktor JP Srbijavode.

Matejić je na tu poziciju prvi put izabrana 2017. godine da bi onda decembra 2021. bila reizabrana, posle sprovedenog konkursa.

Slično je i sa Puzovićem koji je na čelu ovog preduzeća 12 godina, pošto je prvi put imenovan 2012. uoči usvajanja Zakona o javnim preduzećima (isto kao Bajatović i Krkobabić).

Pet godina kasnije on je pobedio na konkursu raspisanom marta 2017. godine i decembra te godine potvrđen mu je status generalnog direktora, da bi istog meseca 2021. izabran na tu poziciju treći put.

Da nije smenjen pre neki dan, na ovoj listi svakako bi se našao i dojučerašnji v.d. direktora Pošte Srbije Zoran Đorđević koji je ovu funkciju obavljao više od tri godine.