Beogradski sajam će biti konsultant za Ekspo 2027

Vesti Agencije 20. maj 2024. 12:05
featured image

20. maj 2024. 12:05

Konsultantske usluge za organizaciju i realizaciju specijalizovane izložbe Ekspo 2027 u naredne tri godine poverene su Beogradskom sajmu, piše Nova ekonomija.

Za tu uslugu biće izdvojeno 59,4 miliona dinara bez PDV-a, odnosno 71,2 miliona dinara sa PDV-om (oko 596.000 evra).

U odluci o dodeli ugovora stoji da je procenjena vrednost nabavke prilikom objavljivanja tendera bila 60 miliona dinara bez PDV-a, međutim, ta vrednost prilikom objave tendera nije bila napisana kao ni na drugim objavljenim oglasima o javnim nabavkama za Ekspo.

Privredno društvo za priređivanje sajmova i izložbi Beogradski sajam će obavljati savetodavno-konsultantske usluge u oblastima: menadžment, komercijala, marketing, operacije, logistika i transport, održavanje, međunarodna saradnja i „One stop shop“.

To privredno društvo osnovano je 1958. godine i u stopostotnom vlasništvu je Vlade Srbije.

Na osnovu objavljenog tendera, te usluge Beogradski sajam bi trebalo da pruža na mesečnom nivou od zaključenja ugovora.

Jedan od kriterijuma za izbor privrednog subjekta koji bi trebalo da vrši savetodavne-konsultantske usluge bio je i da je on „član ili da je sarađivao sa međunarodnim organizacijama u oblasti organizovanja sajmova ili izložbi“, bilo sa sa Međunarodnim biroom za izložbe, sa zvaničnim učesnicima međunarodne izložbe, ili Međunarodnom unijom sajmova.

Takođe, u kriterijumima za izbor preduzeća koje će obavljati taj posao stajalo je i da je firma tokom perioda od najviše tri poslednje godine organizovala ili učestvovala u organizaciji minimum tri međunarodna sajma ili izložbe, sa najmanje po 30 međunarodnih izlagača.

Dodatni kriterijum za izbor, bio je da firma ima minimum deset ljudi sa desetogodišnjim iskustvom u organizaciji međunarodnih sajmova ili izložbi.

Srbija će specijalizovanu svetsku izložbu Ekspo, koja treba da bude organizovana 2027. godine u Beogradu, isplaćivati u narednh 30 godina, piše danas portal Radija slobodna Evropa. Ekspo je „neprofitna manifestacija“, a tek korišćenjem izgrađenog kompleksa kao novog sajamskog prostora moći će da se opravdaju uložena sredstva, dok je rok za povrat investicije najmanje 27,4 godina, navodi se u „Prethodnoj studiji opravdanosti za Ekspo i novi sajamski prostor“ u koju je RSE imao uvid.

Ta studija do sada nije bila dostupna ni javnosti ni nezavisnim institucijama koje u nadležnosti imaju kontrolu trošenja državnog novca.

Studiju, odnosno dokument koji utvrđuje da li postoji društvena i finansijska opravdanost izgradnje nekog projekta je naručilo Ministarstvo građevine, a studija je izrađena 20. juna 2022. godine.

„Prethodnu studiju opravdanosti za Ekspo i novi sajamski prostor“ je izradila konsultanstka firma „Bates“ iz Bugarske, odnosno ogranak ove kompanije registrovan u Beogradu.

Ova firma je angažovana kao konsultant na projektima u Srbiji od 2001. godine, a između ostalog za procenu troškova na projektima u okviru naselja Beograd na vodi, projektima izgradnje poslovnih zgrada više svetskih kompanija u Srbiji.

Među njima su zgrade kompanija „Filip Moris“, HP, Cisko, kao i više desetina različitih građevinskih projekata koje su finansirali brojni privatni investitori, ali i javne institucije.

U odgovoru za Radio slobodna Evropa, Ministarstvo građevinarstva je 7. maja navelo da konačna Studija opravdanosti izgradnje kompleksa za Ekspo još nije urađena.

Za lokaciju na kojoj će Ekspo biti realizovan, javnost je saznala iz izjava predstavnika vlasti kada je 2022. saopšteno da će se kompleks graditi u prigradskom beogradskom naselju Surčin.

Izabrana lokacija je u tom trenutku bila poljoprivredno zemljište, bez saobraćajne i komunalne infrastrukture.

U „Prethodnoj studiji opravdanosti projekta Ekspo i novi sajamski prostor“, navodi se da će troškovi izgradnje samo izložbenog kompleksa na toj lokaciji iznositi 500 miliona evra.

Kako je predviđeno, troškovi za sajamski deo treba da iznose 241 milion evra dok bi izgradnja dodatnih sadržaja trebalo da košta 259 miliona evra.

Da bi gradnja imala ekonomsku opravdanost, studija računa na to da će se nakon izložbe u novoizgrađene objekte u Surčinu preseliti sajam koji će uz sve dosadašnje sajamske manifestacije, morati da organizuje više događaja, koncerata, konferencija.

Ukoliko se svi ti planovi ostvare, povrat investicije u iznosu od 241 milion evra, koliko je predviđeno samo za izložbene hale, očekuje se za skoro 30 godina, navodi se u studiji.

Ekspo će u Beogradu biti održan od 15. maja do 15. avgusta 2027.

Belgrejd Ekspo 2027 nije svetska izložba već specijalizovana izložba koja se održava između dve manifestacije svetske izložbe Ekspo koja predstavlja najveći događaj takve vrste.

Specijalizovane Ekspo izložbe posvećene su obrazovanju, inovacijama i održivom razvoju. Traju tri meseca, upola kraće od svetskih Ekspo izložbi, a prostorno su ograničene na 25 hektara površine.

Domaćin velike, svetske izložbe 2025. godine biće Japan. Grad Osaka organizuje izložbu na području od 155 hektara sa projektovanim budžetom od 1,2 do 1,6 milijarde evra.

Beta