Devizne rezerve povećane za više od dve milijarde evra za mesec dana

Vesti Agencije 10. jul 2024. 14:28
featured image

10. jul 2024. 14:28

Narodna banka Srbije (NBS) saopštila je danas da su bruto devizne rezerve na kraju juna ove godine iznosile 27,5 milijardi evra.

To je najviši nivo bruto deviznih rezervi od 2000. godine, od kada se prate podaci na ovaj način, a u odnosu na kraj maja devizne rezerve povećane za 2,3 milijarde evra.

Iznos deviznih rezervi obezbeđuje pokrivenost novčane mase M1 od 178,7 odsto i 7,3 meseci uvoza robe i usluga, što je više nego dvostruko iznad standarda kojim se utvrđuje adekvatan nivo pokrivenosti uvoza robe i usluga deviznim rezervama.

Neto devizne rezerve (bruto devizne rezerve umanjene za devizna sredstva banaka po osnovu obavezne rezerve, obaveze prema Međunarodnom monetarnom fondu po osnovu aranžmana i drugim osnovima) na kraju juna takođe su bile na najvišem nivou od 23,2 milijarde evra, a u odnosu na kraj maja povećane su za 2,2 milijarde evra.

Najveći priliv u devizne rezerve u junu, u protivvrednosti od 1,3 milijarde evra, ostvaren je po osnovu emisije desetogodišnjih dolarskih održivih evroobveznica (Sustainability Bond) Srbije na međunarodnom finansijskom tržištu, navela je NBS.

Prilivi su ostvareni i po osnovu intervencija NBS kupovinom deviza na domaćem deviznom tržištu u iznosu od 530 miliona evra, po osnovu deviznih kredita u neto iznosu od 223,3 miliona evra i upravljanja deviznim rezervama, donacija i po drugim osnovima u ukupnom iznosu od 156,6 miliona evra.

Ti prilivi su, kako je ocenila NBS, bili ;više nego dovoljni da nadomeste odlive iz deviznih rezervi realizovane izmirenjem deviznih obaveza države i po drugim osnovima u ukupnom iznosu od 88,1 milion evra.

Na povećanje deviznih rezervi uticao je i pozitivan neto efekat tržišnih faktora u iznosu od 161,9 miliona evra, kao u najvećoj meri rezultat jačanja dolara u odnosu na evro za oko 1,3 odsto, dok je u suprotnom smeru delovalo smanjenje cene zlata za oko 0,7 odsto na međunarodnom tržištu.

Obim realizovane trgovine devizama na međubankarskom deviznom tržištu u junu iznosio je 613,4 miliona evra i bio je za 111,8 miliona evra veći nego u prethodnom mesecu.

Za prvih šest meseci ove godine je u međubankarskoj trgovini realizovano ukupno 3,9 milijardi evra.

U junu je vrednost dinara prema evru bila gotovo nepromenjena, dok je od početka godine dinar nominalno ojačao prema evru za 0,1 odsto.

NBS je na međubankarskom deviznom tržištu u junu kupila 695 miliona evra.

NBS je ove godine neto kupila 1.330 miliona evra radi održavanja relativne stabilnosti kursa dinara prema evru.

Beta