Lukić umesto Jelića na čelu Nelt Grupe

Vesti Forbes Srbija 28. mar 2024. 15:08
featured image

28. mar 2024. 15:08

Nelt Grupa najavljuje značajne promene na svom čelu. Miloš Jelić, prvi CEO Nelt Grupe, nakon 24 godine u kompaniji postaje član Nadzornog odbora, dok od 1. jula rolu generalnog direktora preuzima Darko Lukić, sadašnji izvršni potpredsednik.

„U današnjem poslovnom okruženju, promene su od suštinskog značaja za dalji razvoj. Promene, urađene na pravi način, kreiraju nove prilike za rast i pozitivnu transformaciju“, rekao je Jelić. „Ostajem u Neltu kao član Nadzornog odbora, što će mi pružiti priliku da sagledam poslovanje i doprinesem iz drugačije perspektive. Nastavljamo putem koji je pred nama sa optimizmom, hrabrošću i velikom zahvalnošću za sve što smo zajedno uradili“.

Fokus kompanije u narednom periodu biće dalje jačanje organizacije, nastavak investicija u digitalnu transformaciju, kao i ulaganje u inovacije.

„Uveren sam da imamo ljudskih i finansijskih resursa da iskoristimo mnoštvo prilika za dalji rast poslovanja, i zahvalan sam na prilici da vodim kompaniju u sledećoj fazi razvoja“, rekao je Lukić.