Poreska uprava: Poslednji rok za prijavu poreza 15. maj

Vesti Forbes Srbija 29. mar 2024. 13:15 > 29. mar 2024. 13:22
featured image

29. mar 2024. 13:15 > 29. mar 2024. 13:22

Sva fizička lica koja su u 2023. godini ostvarila dohodak u iznosu većem od 4.269.564 dinara, dužna da najkasnije do 15. maja 2024. godine na portalu ePorezi provere iskazane podatke u unapred popunjenoj poreskoj prijavi i da samostalno izvrše eventualne korekcije ukoliko se ne slažu sa iskazanim podacima.

Tako korigovanu prijavu treba da podnesu prihvatanjem opcije „Potpiši i podnesi“, saopštila je Poreska uprava.

U situaciji u kojoj se poreski obveznici slažu sa podacima iskazanim u njihovoj unapred popunjenoj poreskoj prijavi (ne vrše nikakve ispravke i dopune), takođe su dužni da na istom portalu prijavu podnesu odabirom opcije „Potpiši i podnesi“.

Poreska uprava je najavila da će 1. aprila 2024. godine, na osnovu raspoloživih podataka iz službenih evidencija o prihodima građana ostvarenih u prethodnoj godini, unapred popuniti poresku prijavu za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2023. godinu i postaviti je kao radnu verziju prijave na portal ePorezi.

Ukoliko poreski obveznik do 15. maja 2024. godine ne podnese poresku prijavu za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana, Poreska uprava će protiv poreskog obveznika nadležnom prekršajnom sudu podneti zahtev za pokretanje prekršajnog postupka zbog prekršaja iz člana 180. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Rok za plaćanje obračunatog poreza je 15. maj 2024. godine.