Povećane investicije u zgrade i opremu, najviše ulagala država

Vesti Forbes Srbija 20. nov 2023. 15:56
featured image

20. nov 2023. 15:56

Investicije u ukupna osnovna sredstva u Srbiji u 2022. godini iznosile su 1.433 milijardi dinara (više od 12 milijardi evra) i veće su za 16,2% u odnosu na 2021. godinu, dok investicije u nova osnovna sredstva pokazuju rast od 16,4%, objavio je danas Republički zavod za statistiku (RZS).

Povoljno je i to što je 90% novca uloženo u nova osnovna sredstva – građevinske objekte i opremu.

Shutterstock/szelltib

Posmatrano po delatnostima, najveće učešće na nivou Srbije u ukupnim ostvarenim investicijama u osnovna sredstva zabeleženo je u sektoru državne uprave i obaveznog socijalnog osiguranja (22 %), sektoru prerađivačke industrije (18,5%), sektoru snabdevanja električnom energijom, gasom i parom (11,1%), sektoru informisanja i komunikacija (10,0%) i u sektoru rudarstva (9,6%).

Gotovo ravnopravno, država i privreda su raspodelile novac na ulaganja u građevinske objekte (619 milijardi dinara) i opremu (624 milijarde).

Kada je reč o ulaganjima u nova osnovna sredstva, struktura investicija ide nešto više u korist podizanja zgrada namenjenih obavljanju delatnosti – za građevinske objekte izdvojeno je 588,6 milijardi, a za opremu 570 milijardi.

Shutterstock/musgraphic

Državna uprava je u osnovna sredstva uložila 315,5 milijardi dinara, a najveći deo tog novca (gotovo 72%) investirano je u građevinske objekte.

Posmatrano po regionima, 56,6% ukupnih investicija ostvareno je u Beogradskom regionu- 21 % u regionu Vojvodine, 10,2% u regionu Šumadije i Zapadne Srbije i 12,2% u regionu Južne i Istočne Srbije.

Najčešći izvori iz kojih je finansirana nabavka osnovnih sredstava bila su sopstvena sredstva (73%), zatim 22,1 odsto čine finansijski krediti, 1,1 odsto zajednička sredstva, a 3,9 odsto čine ostala sredstva.