Rio Tinto objavio studiju o proceni uticaja projekta Jadar na životnu sredinu

Vesti Agencije 13. jun 2024. 11:56
featured image

13. jun 2024. 11:56

Kompanija „Rio Tinto“ objavila je radni nacrt tri studije o proceni uticaja na životnu sredinu na kojima su radili nezavisni stručnjaci i za koje tvrdi da pokazuju da se Projekat „Jadar“, o iskopavanju litijuma u okolini Loznice, može bezbedno realizovati u skladu sa najvišim standardima zaštite životne sredine Srbije i Evropske unije.

Kako je navedeno, „Rio Tinto“ je na sopstvenu inicijativu objavio preliminarne nacrte studija o proceni uticaja na životnu sredinu projekta „Jadar“ kako bi, istaknuto je, omogućila javnosti da dobije uvid u potencijalne uticaje projekta na životnu sredinu i mere za njihovo ublažavanje.

Nacrti studija zasnovani su na istraživanjima koja je sprovelo više od sto domaćih i međunarodnih nezavisnih stručnjaka, uključujući 40 univerzitetskih profesora sa više od 10 fakulteta i rezultat su ukupno šest i po godina rada.

Precizirano je da je rad na studijama počeo prikupljanjem podataka o početnom stanju, nakon čega je sprovedeno više od 23.000 bioloških, fizičkih i hemijskih analiza zemljišta, vode, vazduha i buke.

Iz „Rio Tinta“ su istakli da su nacrti studija „sveobuhvatni i zasnovani su na obimnim podacima koji omogućavaju precizne zaključke o potencijalnim uticajima na životnu sredinu i odgovarajućim merama zaštite“.

Dodaje se i da objavljivanje nacrta na 2.000 stranica, sa pratećim objašnjenjima, ne predstavlja početak zvaničnog postupka procene uticaja na životnu sredinu koji predviđa zakon Srbije.

Glavna zastupnica kompanije „Rio Tinto“ u Srbiji Marijanti Babić navela je da se dokumenti objavljuju kako bi se podstakao javni dijalog o projektu „Jadar“, i to, kako je naglasila, „zasnovan na činjenicama naspram politizovane debate koja se bazira na dezinformacijama i lažnim vestima“.

Prema njenim rečima, radni nacrti sve tri studije su međuzavisni i povezani i treba ih posmatrati i ocenjivati kao sastavne delove šire celine, a ne kao samostalne, nezavisne dokumente.

Profesor Mašinskog fakulteta u Beogradu i rukovodilac dve studije Aleksandar Jovović naveo je da radni nacrti studija o proceni uticaja na životnu sredinu projekta „Jadar“ predstavljaju najsveobuhvatnije studije ove vrste koje su ikada rađene u Srbiji.

Jovović je kazao da „kroz brojne modele, proračune i analize ove studije detaljno analiziraju početno stanje životne sredine i procenjuju tehnička rešenja i njihov uticaj na životnu sredinu i zdravlje ljudi

„Na osnovu toga u studijama navedeni svi poznati potencijalni rizici i predložena su odgovarajuća rešenja za ublažavanje uticaja, čime je pokazano da se projekat može odgovorno i bezbedno realizovati. Učešće nevladinih organizacija, univerzitetskih ustanova, akademika, projektantskih kompanija i zainteresovane javnosti u budućoj javnoj raspravi o studijama doprinele bi razvoju projekta visokog kvaliteta“, kazao je on.

Studije su, dodaje se, sačinjene tako da prvo utvrđuju početno stanje, zatim identifikuju rizike koji mogu izazvati potencijalne štetne posledice po vazduh, zemljište, vodu, biodiverzitet, potencijalne rizike upravljanja otpadom, kulturno nasleđe i život zajednice, a zatim detaljno opisuju korake koje će kompanija preduzeti da spreči i upravlja tim rizicima i nadoknadi posledice kada je to potrebno.

U saopštenju se podseća da je, kada su u pitanju rudarski projekti, kao i prilikom izgradnje puteva, elektrana i realizacije drugih infrastrukturnih projekata, zabranjeno započinjanje bilo kakvih radova bez zvanično odobrene studije o proceni uticaja na životnu sredinu od strane nadležnih državnih institucija Srbije. Taj proces podrazumeva i javne rasprave i revizije nezavisnih stručnjaka.

Beta