U logistici kao na traci, a traku izbegavaju

Vesti Forbes Srbija 23. maj 2024. 11:09
featured image

23. maj 2024. 11:09

Najviše izazova sa zadržavanjem zaposlenih imaju firme iz oblasti logistike i prevoza robe i putnika, dok sa privlačenjem kandidata najviše problema imaju kompanije iz oblasti FMCG (roba široke potrošnje) i proizvodnje.

Tek objavljeno istraživanje Puls srpske HR zajednice, koje redovno sprovodi Infostud, potvrđuje da su za kompanije svih veličina i dalje teški privlačenje kandidata i zadržavanje zaposlenih. Ovo posebno važi za firme sa više od 300 zaposlenih.

Anketa je obuhvatila različite industrije, kao što su proizvodnja, auto-industrija, prodaja, FMCG, bankarstvo i osiguranje.

„Fokus istraživanja bio je na ključnim izazovima privlačenja kandidata i zadržavanja zaposlenih“, kažu u Infostudu. „ Rad od kuće sve je manje popularan u kompanijama. Kada je reč o radnom okruženju, istraživanje je pokazalo da postoji razlika u pristupu u radu van radnog mesta (remote rad) i radu iz kancelarije“.

Opšti podaci govore da je rad iz firme obavezan za sve zaposlene u 46% kompanija. Ako se uzme u obzir veličina organizacije, obavezan rad iz kompanije je češći u manjim i srednjim, dok velike firme pokazuju nešto veću fleksibilnost kada je u pitanju način rada.

„Kada se ovi trendovi posmatraju kroz određene industrije, vidimo da industrije marketinga, medija i komunikacija, kao i deo koji pripada bankarstvu, finansijama i reviziji, imaju znatno fleksibilnije oblike rada, dok najveći broj ispitanika koji su naveli da je obavezan rad za sve iz kompanije očekivano dolazi iz logistike, prevoza robe i putnika (67%), proizvodnje (59%) i trgovine/prodaje (56%)“, rezultati su istraživanja.

Zbog ekspanzije upotrebe veštačke inteligencije, ove godine je proveravano koliko i u koje svrhe kompanije koriste neke od dostupnih AI alata u aktivnostima vezanim za zapošljavanje. Interesantno

„Interesantno je da samo 7% njih koristi ove alate, najviše za potrebe strukturiranja intervjua i testova u odnosu na traženu poziciju, kreiranja oglasa, zakazivanja intervjua, pretrage baza, kreiranja upitnika i kreiranja opisa poslova“, napominju u Infostudu.