Zvoni alarm kada se menja plan

Vesti Forbes Srbija 9. feb 2024. 16:14
featured image

9. feb 2024. 16:14

Glas privrede i građana u urbanističkom planiranju jasnije i glasnije će se čuti nakon što je i zvanično pokrenuta digitalna platforma “Budi deo plana”. Preko nje će korisnici, u realnom vremenu, dobijati obaveštenja o izmenama planskih dokumenata i moći da na njih elektronskim putem podnesu eventualne prigovore. Za početak, to je moguće u Kragujevcu koji je izabran za pilot projekat.

Platformi, koja je važan korak ka formiranju jedinstvenog nacionalnog sistema eProstor, mogu da pristupe svi građani Srbije. Aplikacija je razvijena za potrebe grada Kragujevca o čijim će planskim dokumentima koji su u proceduri za izmene i usvajanje javnost moći da bude obaveštena putem mejla, sms ili viber poruka.

Aplikacija Budi deo plana

Aktivacija nove IT platforme predstavljena je na prvoj ovogodišnjoj sednici Saveza za imovinu i investicije NALED-a i deo je oglednog projekta „Glas građana u urbanističkom planiranju“, koji finansira Silp fond Švedske agencije za međunarodnu saradnju (Sida).

Prema rečima Jasmine Radovanović, vodeće savetnice za imovinu i investicije u NALED-u, cilj razvijanja platforme jeste da se podigne transparentnost izrade prostornih i urbanističkih planova, kako bi se sprečile situacije u kojima građani saznaju da se nešto gradi tek iz medija ili kada radovi započnu.

„Ovo je važna nova usluga na korist privredi i građanima, koji će na vreme biti alarmirani o planovima za izgradnju u svojoj sredini i više neće morati primedbe da podnose samo na šalterima nadležnih institucija i komisija, već mogu to da urade onlajn“, rekla je Jasmina Radovanović. „Sledeći korak je da ovaj vid razmene informacija postane praksa i zaživi u celoj zemlji, kako bi se uspostavio jedinstveni nacionalni sistem eProstor, za koji se NALED zalaže”.

Iako u zemljama regiona postoje određeni mehanizmi za uključivanje javnosti u urbanističko i prostorno planiranje, niko do sada nije razvio ovakav način, putem jedinstvene onlajn platforme, čemu je doprineo i Geografski fakultet Beogradu koji je pružio stručnu podršku NALED-u u realizaciji pilot projekta.

Nedostatak transparentnosti ključni je problem u urbanističkom planiranju. Platforma je, s jedne strane, put da građani steknu veće poverenje u rad lokalne administracije, a s druge važan mehanizam da se ubrza izrada prostornih i urbanističkih planova i ostvare velike uštede”, rekao je Velimir Šećerov, dekan Geografskog fakulteta. „Prijavom na platformu budideoplana.rs svi koji hoće da znaju šta se dešava i planira u prostoru na teritoriji grada Kragujevca dobijaće notifikaciju i to već u fazi podnošenja inicijative za izmenu planskih dokumenata”.

Nakon sprovođenja projekta u gradu Kragujevcu, s kojim je NALED potpisao memorandum o saradnji, biće definisane konkretne preporuke za transparentniji planski proces, koje će se odnositi ne samo na pilot fazu, već i na celu Srbiju.